NL plaatjes

Stichting ‘Het Transformatieve Model’ , de ‘Denktank Transformatieve mediators’ en Institute for the Study of Conflict Transformation nodigen jullie: mediators, (HRM) managers, (team) leiders, coaches, adviseurs, gemeenschaps- en vrede bouwers, en alle andere geïnteresseerden met plezier uit om mee te doen aan de internationale conferentie:

“TRANSFORMATIEVE DIALOOG”

EEN CONSTRUCTIEF GESPREK OVER GROTE VERSCHILLEN

Nederland, 20-22 juni 2019

We leven in uitdagende tijden. Dagelijks staan kranten en andere media vol met negatieve interacties, meningsverschillen en conflicten. Deze ontstaan op allerlei plaatsen waar mensen met elkaar te maken hebben, zoals op het werk, in de buurt, bij de sportverenigingen en op school. Het lijkt wel of we het steeds moeilijker vinden om op een constructieve manier met onze persoonlijke, etnische en politieke verschillen om te gaan. Ze creëren verdeeldheid die, als deze niet wordt aangepakt, leidt tot polarisatie, vijandigheid of zelfs geweld.

Transformatieve Dialoog ondersteunt mensen om een open en respectvol gesprek met elkaar te hebben, ongeacht of ze het wel of niet met elkaar eens zijn. Dat gebeurt op een unieke manier: de deelnemers bepalen zelf het proces. Zij geven aan wanneer zij met wie en op welke wijze waarover willen praten.  En zij nemen zelf alle besluiten, die daardoor duurzamer zijn.

Succes smaakt naar meer

Na het succes van onze eerste conferentie in 2015 wordt deze internationale conferentie ongetwijfeld ook weer een leerzame en inspirerende uitwisseling van kennis en ervaringen. En is het een boeiende ontmoeting met enthousiaste TM-facilitators van over de hele wereld.

Beoefenaars van over de hele wereld ontmoeten elkaar tijdens de conferentie om ervaringen te delen en van elkaar te leren. De conferentie zal mensen samenbrengen die in veel verschillende settings werken: werkplekken, organisaties, gemeenschappen, religieuze/spirituele instellingen, vredesbewegingen en onderwijsinstellingen.

Hoe werkt Transformatieve Dialoog

Sprekers en workshopleiders laten je vanuit hun ervaring zien hoe een Transformatieve Dialoog werkt:

  • Hoe je vanuit een relationeel begrip van conflicten constructieve interactie bevordert, ongeacht of er een overeenkomst kan worden bereikt
  • Wat de verschillende manieren zijn om dialogen te beginnen
  • Hoe je deelnemers van een dialoog kunt betrekken bij het bepalen van waar ze over praten, wie ze uitnodigen en hoe ze een gesprek willen voeren
  • Waarom één-op-één gesprekken een cruciaal onderdeel zijn van Transformatieve Dialoog
  • Waarom gesprekken binnen bepaalde groepen net zo belangrijk of zelfs belangrijker kunnen zijn dan gesprekken tussen groepen
  • Welke strategieën de mogelijkheid tot duurzame verandering maximaliseren
  • Hoe je succes kunt meten en documenteren

Deelnemers nemen op de tweede dag deel aan een rollenspel waarmee ze een Transformatieve Dialoog kunnen ervaren. In de middag is er tijdens de Open Space de mogelijkheid om met elkaar te discussiëren over onderwerpen die de deelnemers naar voren brengen.

Iedereen is welkom. De conferentie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Transformatieve Dialoog, ongeacht of je bekend bent met de relationele benadering van conflicten, die de transformatieve praktijk kenmerkt.

Voorafgaand aan de conferentie (18 t/m 20 juni 2019), bieden we de training Transformatieve Dialoog aan. Deze training wordt gegeven door Judy Saul en Erik Cleven van het Institute for the Study of Conflict Transformation

Bij de training en de conferentie is Engels de voertaal.

De MfN heeft 12 PE-punten voor de conferentie toegekend en 18 punten voor de training.

We zien je graag in juni 2019!

Klik hier voor het programma

klik hier voor meer informatie over de Transformatieve Benadering

klik hier voor informatie over de Open Space Technologie (OST)

klik hier voor informatie over de training Transformatieve Dialoog

klik hier voor praktische informatie en om te registreren voor de conferentie en/of de training