De Stichting Het Transformatieve Model is opgericht op 17 januari 2014.

De Stichting heeft als doel om de de kwaliteit van communicatie en interactie tussen individuen en groepen te bevorderen met behulp van de transformatieve manier van werken in de stijl van Bush en Folger (in  hun boek: The Promise of Mediation). Zij wil dit doel onder meer bereiken door:

  • het geven van informatie over werkwijzen die de transformatie van communicatie bevorderen, zoals deze thans reeds bekend zijn als ‘transformatieve mediation’ en ‘transformatieve dialoog’ en de nog in ontwikkeling zijnde methodes, zoals transformatieve coaching en de transformatieve begeleiding van groepsprocessen
  • het organiseren van workshops, trainingen, congressen, supervisie en intervisie

Bestuursleden: Marijke Notermans (voorzitter), Fred van Welsem (secretaris) en Anja Bekink (penningmeester).

download   NL Boek TM