Bush en Folger zagen dat collega-mediators een steeds meer directieve trend ontwikkelden en partijen stuurden in een richting die zij als mediators het beste vonden. Zij ontwikkelden de transformatieve methode die uit gaat van een optimale eigen regie van de partijen. De mediator ondersteunt hen alleen bij het transformeren van de communicatie. Dit leidt tot een duurzamer resultaat dan een uitkomst aangestuurd door de mediator.

Artikelen

Interview Joseph Folger in Tijdschrift Conflicthantering juni 2014

Conflicttransformatie, hoe werkt dat? – artikel in Tijdschrift Conflicthantering juni 2014

Interview Joseph Folger in Tijdschrift Conflicthantering 2016

BLOG – Mind Mapping and the Transformative Framework ISCT

Who needs to talk to whom

Overview of Transformative Mediation Article

De heart and soul van het transformatieve conflictmodel

Boeken

download   NL Boek TM 

 

 

 

 

 

 

 

Links

Institute for the Study of Conflict Transformation

Linkedingroepen

Transformatieve Mediators Nederland

ISCT

EATM

Transformatieve dialoog