Ga naar de inhoud

Nieuwe gebruiker

We hebben een gebruikersaccount voor de website van Stichting Het Transformatieve Model voor je aangemaakt. Om voor de eerste keer in te loggen dien je eerst je wachtwoord in te stellen. Dat kun je doen door in de menubalk naar Mediators te gaan en dan te klikken op mijn profiel.

Je krijgt nu onderstaande pagina te zien:

Ga naar “Herstel Vergeten Wachtwoord”, vul hier je mailadres in (dit is het mailadres waar je deze mail ontvangen hebt) en klik vervolgens op “Wachtwoord opnieuw instellen”. Je ontvangt daarna een mail met daarin een link waarmee je je wachtwoord kunt aanmaken. Als je geen mail ontvangt, check dan je Spam :-).

Als je op de link klikt kom je op onderstaande pagina:

Ga naar “Wijzig Wachtwoord” om je wachtwoord aan te passen. Je krijgt de melding “Wachtwoord is aangepast” op het scherm te zien als dit gelukt is. Als je dit gedaan hebt kun op de zelfde pagina inloggen bij “Aanmelden voor bestaande gebruikers”.

Na aanmelding kom je op onderstaande pagina. Je kunt hier je profiel verder invullen. Vergeet niet om je wijzigingen op te slaan door op “Gebruikersprofiel updaten” te klikken.

Je profielfoto in WordPress wordt automatisch gevuld als je een Gravatar-account hebt. Hbe je dat niet en wil je wel en foto bij j eprofiel?Klik dan hier om een Gravatar-account te maken.

Als je ingelogd bent heb je toegang tot een aantal andere pagina’s die alleen voor leden zijn:

Zoek een TMer

Deze pagina gaat, als er meer gebruikers op staan, de pagina “Mediators” vervangen. Als je niet wilt, dat je profiel zichtbaar is op de site dan laat dat weten via admin@hettransfomatievemodel.nl.

Berichten TM-ers

Hier kun je berichten posten die andere TMers kunnen lezen en waarop zij kunnen reageren.

Berichten SHTM

Op deze pagina kan de Stichting informatie zetten die voor TMers bestemd is.

Voor zover! Mocht je hulp nodig hebben met je profiel stuur dan een mail naar admin@hettransformatievemodel.nl