Ga naar de inhoud

Stichting Het Transformatieve Model

De Stichting is opgericht op 17 januari 2014 met als doel om:

  • de transformatie van de kwaliteit van de communicatie en interactie tussen groepen mensen en/of individuen, uitgaande van het vertrouwen dat zij de inherente capaciteit hebben tot zelfbeschikking en dat zij inzicht hebben in hun eigen situatie en die van anderen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van workshops, trainingen, conferenties, supervisie en intervisie en het bekend maken van methodes die de transformatie van communicatie bevorderen. Dit doet zij in samenwerking met het Institute for the Study of Conflict Transformation, met wie zij officieel geallieerd is.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting heeft sinds haar oprichting twee internationale conferenties over het transformatieve model georganiseerd en geeft regelmatig trainingen en workshops in transformatieve mediation en transformatieve dialoog. Daarnaast zijn er verschillende oefengroepen actief.